Bardiensten

Per 1 januari 2020 hebben alle seniorenleden van 18 jaar en ouder de verplichting om (bar)diensten te draaien. Deze diensten kunnen worden ingezet ten behoeve van de bar, keuken, de tuin en/of de algehele schoonmaak. 

Het aantal diensten zal per lid op 4 maal per jaar worden gehouden. Per gedraaide dienst krijg je 1 punt. Aan het einde van het seizoen wordt gekeken hoeveel punten iedereen heeft behaald.

Inplannen van bardiensten

Bardiensten worden alleen ingevuld tijdens de georganiseerde toernooien (Wintergrut, Lentegrut en het Gruttepikkers II, Clubkampioenschappen). De andere diensten worden gedurende het jaar georganiseerd.

Vanuit de Barcommissie worden de diensten ingepland en beheerd. Via de ClubApp kun je zien wanneer je ingepland staat.

Bevestiging, herinnering e.d. 

De uitnodiging voor het inplannen van bardiensten, bevestigingen, wijzigingen, verwijderingen en herinneringen van ingeplande bardiensten ontvang je via het emailadres [email protected]

Werkzaamheden tijdens de bardienst 

Naast de bar activiteiten horen ander activiteiten. Zoals bijvullen van de koelingen, schoonmaken van de keuken en bar e.d.

Afkopen diensten

TV Duiveland biedt je de mogelijkheid om diensten af te kopen. De kosten hiervan zijn € 75,- per jaar en kan alleen wanneer dit aan het begin van het seizoen wordt aangegeven. Dit verzoek kan gemaild worden naar [email protected]

Bardienst ruilen

Het is mogelijk om diensten te ruilen met andere leden. Benader zelf een ander lid om te ruilen. Mail naar [email protected] als de ruil geregeld is, zodat de namen ook op de site omgeruild kunnen worden.

Vragen?

Neem contact op met de bardienstbeheerder Mike van t Hof via [email protected]

Note: We zijn nog bezig met de koppeling van de dienstenplanner en bardiensten op deze pagina.