Diensten

Alle seniorenleden van 18 jaar en ouder hebben de verplichting om diensten te draaien. Deze diensten kunnen worden ingezet ten behoeve van de bar, keuken, de tuin en/of schoonmaak. 

Het aantal diensten zal per lid op 3 maal per jaar worden gehouden. Per gedraaide dienst krijg je 1 punt. Aan het einde van het seizoen wordt gekeken hoeveel punten iedereen heeft behaald. Als de punten niet behaald zijn, wordt er per punt EUR 15,00 in rekening gebracht.

Inplannen van diensten

Door de barcommissie worden de diensten gepubliceerd en beheerd. Via de ClubApp kun jezelf een diensten inplannen. Houd dit dus goed in de gaten.

Bardiensten worden alleen ingevuld tijdens de georganiseerde toernooien (Wintergrut, Lentegrut, het Gruttepikkers II en de Clubkampioenschappen) of eendaagse evenementen, zoals bijvoorbeeld het Oktoberfesttoernooi. De andere diensten worden gedurende het jaar georganiseerd.

Afkopen diensten

TV Duiveland biedt je de mogelijkheid om diensten af te kopen. De kosten hiervan zijn € 45,- per jaar en kan alleen wanneer dit voor 1 februari van elk jaar wordt aangegeven. Dit verzoek kan gemaild worden naar [email protected]

Bardienst ruilen

Het is mogelijk om diensten te ruilen met andere leden. Benader zelf een ander lid om te ruilen. Mail naar [email protected] als de ruil geregeld is, zodat de namen ook op de site omgeruild kunnen worden.

Vragen?

Neem contact op met de dienstbeheerder Tiny Joziasse via [email protected]