Historie

Een Terugblik:

1975
3 september oprichtingsvergadering. 40 leden melden zich aan en dat zonder dat er nog banen zijn.Twee maanden later worden de eerste wedstrijden gespeeld in de sporthal te Oosterland.

1976
Na veel gepraat met de Gemeente Duiveland wordt er in dat jaar nog niet zoveel bereikt. Op een tegelbaan achter het huis van Drs. Zijlstra in Oosterland wordt er getennist: nog niet ideaal! In het najaar weer naar de sporthal. Bij de begroting van B. en W. voor 1977 blijkt dat de tennisbanen op een niet verkiesbare plaats staan.

1977
In januari moet het bestuur kiezen: een jaar wachten met het risico weer niet aan de beurt te zijn, of de aanleg zelf bekostigen, dit was haalbaar als er minimaal 100 leden zouden zijn. Onder het motto "NU OF NOOIT" wordt er een ledenwerfaktie gestart met als resultaat: het getal 100 wordt overschreden. In het voorjaar wordt er besloten banen voor rekening van de vereniging aan te leggen. De bank is bereid fl.  50.000,- (€ 22.690,-) te lenen en de Gemeente Duiveland wil garant staan. De eerste 2 banen zijn er en naast de banen zijn diverse leden bezig om van een bouwkeet een clubgebouw te maken. In augustus opent burgemeester de Kam van Gemeente Duiveland officieel de banen en het clubhuis. Het ledenaantal is inmiddels gegroeid tot 150.

1978 / 79
Na lang zoeken vinden we eindelijk een vaste trainer. Samen met de andere verenigingen van het eiland wordt de "Tennisstichting Schouwen Duiveland" opgericht.

1979
Het ledental blijft stijgen tot 230. In oktober wordt het eerste (v)echtparentoernooi gehouden.

1980
Met twee teams doen we voor het eerst mee aan de districtscompetitie. Door het stijgend aantal leden is het geen luxe om nog twee banen extra aan te leggen. De gemeente is bereid extra grond aan ons te verhuren en met gemeentegarantie krijgen we het financieel rond.

1981
In maart worden de banen 3 en 4 opgeleverd.

1982
Er zijn plannen om een tennishal te bouwen in Nieuwerkerk. Na veel heen en weer gepraat en enquêtes gaan deze plannen toch niet door.
Na het niet doorgaan van een tennishal gaat het bestuur zich weer inspannen voor een eigen clubgebouw.

1983
De Gemeente Duiveland is bereid ons een subsidie te verstrekken voor het bouwen van een clubhuis als we zelf een kleine financiële aderlating laten en voor diverse zelfwerkzaamheden zorgen. 27 augustus: geen eerste maar "laatste" steenlegging. In november is de bouw voltooid en beschikken we over een prachtige accommodatie.

1984
Een rustig maar sportief tennisjaar.

1985
Onze eerste open "Mondragon-toernooi" wordt een succes, mede door het invoeren van een verliezersronde.

1986
Het complex wordt nog fraaier door het ophogen van het terras, het aanschaffen van terrasstoelen en een tribune. Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt besloten om een lichtinstallatie voor de banen 1 en 2 aan te schaffen.

1987

Aan het begin van het seizoen blijkt dat de begroeiing wat is afgenomen, vandaar dat er wordt besloten netten rondom de banen aan te brengen. De lichtinstallatie is een feit.

1988
De tennisvereniging bestaat 12,5 jaar.

1989
Dit jaar staan er twee open toernooien op de planning namelijk ons veteranen toernooi en een toernooi voor alle leeftijden. Ons enige probleem is dat we geen naam hebben voor deze toernooien en dat we daarom een wedstrijd in het leven roepen voor het verzinnen van de origineelste naam. Uit de inzendingen wordt de naam Gruttepikker (een bijnaam voor Nieuwerkerkers) gekozen. Zo hebben we dan in mei ons Gruttepikkers Veteranen toernooi en in juli/augustus ons Gruttepikkers II toernooi. Ook hebben we onze eerste prijzen aangepast die in deze toernooien zijn te winnen. Dit worden grutten (verzilverde boontjes) in een mooi doosje.

1990
Voor de laatste maal wordt de Zierikzee Bokaal in oude vorm gespeeld. De opzet van deze bokaal is dat slechts een geselecteerd gezelschap van een vereniging daar aan mee mag doen.

1991
Dit jaar wordt voor het eerst om de Ben Morel Bokaal (genoemd naar onze oud-voorzitter en bedenker van de nieuwe opzet) gestreden. Dit houdt in dat ieder lid van een vereniging mee kan doen en voor zijn vereniging punten kan verzamelen. De vereniging met de meeste punten mag zich winnaar noemen. TVD wint de Ben Morel bokaal en mag hem een jaar lang in bezit houden.

1992
Na vele discussies en onderzoeken naar een nieuw soort baan, daar de oude banen gerenoveerd moeten worden, is er in de Algemene ledenvergadering besloten om de banen te laten renoveren en tegelijkertijd een automatische sproeiinstallatie aan te leggen. We blijven dus op onze oude vertrouwde gravelondergrond spelen.


1993
In augustus vieren we het tienjarig bestaan van ons clubhuis door middel van een super toss-toernooi / champagne-avond.


1994
In dit jaar wordt er aandacht besteed aan de verfraaiing van het tennispark; de tuin wordt aangelegd. Aan onderhoud van de banen moet ook het een en ander gebeuren, we krijgen o.a. te maken met een flinke verzakking van baan twee.

1995
Dit jaar doet de jeugdcommissie van zich spreken. Er wordt een junior/senior toernooi georganiseerd en de jeugd kampeert op het naast gelegen "oude" sportveld.

1996
Een druk tennisjaar. Naast de beide Gruttepikkerstoernooien organiseert TVD ook het eilandtoernooi. Bovendien worden de tribune en de lichtmasten gerenoveerd.

1997
Er vindt een reconstructie van het parkeerterrein plaats waardoor de entree van ons park nog mooier wordt. In augustus wordt het feit herdacht dat we 20 jaar aan de Stolpweg zitten door middel van een midzomernacht toernooi. 

1998
Een normaal tennisjaar. Aan het eind van het seizoen wordt de keuken grondig verbouwd. Deze wordt wat efficiënter ingericht en voldoet nu aan de nieuwste hygiëne eisen.

1999
De jeugdcommissie zet in al haar activiteiten het Ronald McDonaldhuis centraal. Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze stichting. Bovendien wordt de oefenmuur door de jeugdcommissie opgevrolijkt met tekeningen van allerlei stripfiguren.

2000
Voor het seizoen zijn de lichtmasten op baan 3 en 4 geplaatst zodat wij nu beschikken over verlichting op alle banen. Tevens zijn we dit jaar begonnen om bordsponsoring langs de banen actief te promoten. Hierdoor worden de banen wat opgevrolijkt en komen er extra financiële middelen binnen. In september van dit jaar bestaat onze vereniging 25 jaar en dat laten we uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. Hiervoor wordt een speciale feestcommissie opgericht. De festiviteiten beginnen op vrijdag 1 september met een receptie in het clubgebouw. Tijdens de receptie wordt het nieuwe logo onthuld, dat ontworpen is door Jack de Coninck. Op zaterdagmiddag 2 september is er een tennistoernooi georganiseerd voor zowel oude als huidige leden, maar door de vele regen gaat dit niet door. Als alternatief is er een quiz in de kantine. 's Avonds is er een feest met discotheek en karaoke in de schuur van de familie Doeleman. In dit jubileumjaar wordt het eerste herenteam kampioen van de eerste klasse van de zaterdagcompetitie en promoveert daardoor naar de hoofdklasse.

2010
Op 3 september 2010 hebben we feestelijk ons 35-jarig bestaan gevierd. Onze vereniging is gezond. Het aantal leden is weer boven de 200. De toernooien Gruttepikkers I en II zijn inmiddels een begrip op Schouwen-Duiveland en omstreken. Het winnen van een felbegeerde Grut is voor veel spelers een reden om mee te doen met onze goed georganiseerde en gezellige toernooien. Dank hiervoor gaat uit naar het team van Roellien (GPI) en Hans Jan (GPII). In 2010 is de baancommissie onder leiding van Sander gestart met een project om de banen aan te pakken. De huidige dateren van 1992 en zijn aan renovatie toe. De wens is om All-Weather banen aan te brengen zodat we een heel kunnen spelen. We hopen in 2012 op nieuwe banen het seizoen te kunnen openen. Wordt vervolg........ 

2011
Eind juni 2011 is tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering unaniem besloten om de banen te renoveren en te vervangen door All-Weather banen. Eind oktober 2011 gestart met de zelfwerkzaamheden voor de renovatie. De hekken, oefenmuur en tegels zijn door de leden gesloopt. Op 14 november is de aannemer AA Sport Systems gestart met de aanleg van de 4 All-Weather banen, 1 minibaan en parkafsluiting. Een geweldig project voor onze vereniging, zo kunnen we weer jaren onderhoudsarm vooruit en hopelijk trekt het een hoop nieuwe leden.

2012
Afgelopen winter 2011/2012 is de renovatie van onze banen uitgevoerd. 4 nieuwe All-Weather banen van AATennisRood en een minibaan. Ook heeft de kantine een flinke op knap beurt gekregen, geverfd, bar verbouwd, nieuwe bierkoeling en koffiemachine.

Op 17 maart heeft de offieciele opening plaatsgevonden. Het park heeft nu ook een heuse naam en is onthuld door de Wethouder A. Verseput. Vanaf heden heet ons tennis park "De Grut". Het bestuur had hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. Het bestuur heeft unaniem "De Grut "gekozen uit 28 inzendingen, winnaars waren Suzanne de Valk en Lennie van der Cingel.

Op 17 maart heeft ATT tennisopleiding een fantastische tennisclinic verzorgd. 58 kinderen hebben enthousiast hieraan deelgenomen. Na de clinic was het nog geruime tijd druk op park, het een geweldige dag voor onze tennisvereniging.