Spelen in de winter

Spelen in de winter

Voorzorgsmaatregelen spelen in de winter:


Kale of droge vorst
Kale of droge vorst is voor TennisRood geen enkel probleem en het bespelen onder die omstandigheden dus ook niet.Een bevroren tennisbaan kan iets harder aanvoelen, maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem.

Rijp
Rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Voor de TennisRood banen is rijp technisch gezien geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal heel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp (zeker bij hardnekkige of ruwe rijp) gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt.

IJzel
IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest, zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaag waardoor het oppervlak glad wordt. Bespeling van een beijzelde tennisbaan is niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de baan en het te gevaarlijk is om te spelen.

Sneeuw
Sneeuw is voor TennisRood in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwde baan vormt voor TennisRood dus geen risico, maar wel uitkijken met gladheid. Op een volledig besneeuwde TennisRood tennisbaan is het echter niet toegestaan om te spelen. Het heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. Indien er zich een ijslaag heeft gevormd, mag er zeker niet worden gespeeld.

Opdooi
Opdooi is het verschijnsel wanneer na het intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een bevroren en water-ondoorlatende ondergrond. Indien bij het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag constructie. Er mag dan niet gespeeld worden. Blijft er geen water op de baan staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in beginsel weer worden gespeeld.